Tretton organisationer går med i nationellt ORCID-konsortium

1.6.2016

Det nationella ORCID-konsortiet som grundades i maj med tolv finländska forskningsinstitutioner inleder sin medlemsperiod 1.6.2016. CSC – Tieteen tietotekniikan keskus (CSC) deltar också i samarbetet och fungerar på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet som av koordinator för verksamheten i Finland (Consortium Leader).

De tolv övriga institutionerna är: Birkalands sjukvårdsdistrikt, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Hanken Svenska handelshögskolan, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Helsingfors universitet, Jyväskylä universitet, Konstuniversitetet, Meteorologiska institutet, Norra Savolax sjukvårdsdistrikt, Tammerfors tekniska universitet, Vasa universitet och Åbo universitet.

Syftet med samarbetet är att öka kännedomen om forskar-id och främja dess införande i elektroniska tjänster för forskare. Målsättningen är rationalisera forskningens informationsflöden och identifiera effektiva sätt att utnyttja ORCID-systemet. I längden vill man minska mängden manuellt arbete och förbättra synligheten för forskningsresultat.

 

Vilka fördelar har en forskare av att använda ORCID-id?

ORCID förbättrar forskarens internationella synlighet och gör det enklare att överföra data mellan organisationer och tjänster. ORCID-id är ett permanent forskaridentifieringsnummer som löser problem med förväxlingar till följd av bl.a. namnbyten, forskare med samma namn eller namn med varierande stavning.

En forskare kan använda sitt ORCID-id exempelvis i samband med sina forskningspublikationer eller vid referentgranskningsuppdrag. Ytterligare kan en forskare använda sitt id på webbsidor, i sin blogg, i sin e-postsignatur och meritförteckning samt i andra tjänster där forskaren uppger information om den egna forskningen. I framtiden kommer användningen av id att minska behovet av att mata in person- och publikationsuppgifter flera gånger i olika system.

Vilka fördelar har en organisation av att vara ORCID-medlem?

Medlemskapet i ORCID-konsortiet ger fördelar i synnerhet för sådana organisationer som vill använda forskar-id i sina egna datasystem och utveckla tjänster för forskare.

Ett organisationsmedlemskap gör det möjligt t.ex. för forskare att ge tillstånd till att deras uppgifter automatiskt får överföras från den egna organisationens forskningsdatasystem till ORCID och tvärtom.

Med hjälp av ORCID-id kan organisationen hämta uppgifter om sina forskares verksamhet även från andra informationskällor.

Betydande fördelar att vänta först när det kommer fler tjänster som tillämpar id

Även om många forskare redan skapat sig ett ORCID-id är betydande fördelar att vänta först när flera tjänster och processer som tillämpar id införs och användningen av id är tillräckligt utbrett bland forskarna.

I Finland baserar sig användningen av ORCID tillsvidare på frivillighet, men en del utländska finansiärer kräver ORCID-id av dem som ansöker om forskningsfinansiering. Det här gör det bland annat enklare att foga CV-uppgifter till finansieringsansökningar.

”Användningen av ORCID-id är till fördel för såväl den enskilda forskaren som för hela forskningssamfundet och vetenskapen. I framtiden borde ORCID vara lika självklart och naturligt för en forskare som personbeteckningen”, säger prorektorn och fysikprofessorn Keijo Hämäläinen vid Helsingfors universitet och fortsätter: ” Även om vi inte kan göra ORCID lagstadgad på samma sätt som personbeteckningen, skulle målet ändå kunna vara att det i något skede blir obligatoriskt för forskare att använda det.”

Kontakt: orcid-info (at) csc.fi

Ytterligare information: http://www.tutkijatunniste.fi

ORCID, Inc. är en oberoende och icke-vinstdrivande organisation, som är registrerad i USA. Den internationella ORCID-tjänsten för forskar-id lanserades 2012 med syfte att förbättra forskarnas synlighet och underlätta automatisk överföring av information mellan olika system. Det finns redan över 2 miljoner ORCID-id i världen och användningen ökar hela tiden.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s