Att länka ORCID till tjänster

Exempel på användningen av ORCID-id

• ORCID kan kopplas till inloggningen i tjänsten
• Med hjälp av ORCID kan forskaren söka sina egna uppgifter till tjänsten från olika databaser, till exempel från:

• Med hjälp av ORCID kan uppgifter också förmedlas från tjänsten

Exempel på tjänster som använder ORCID

I Finland

Eduuni (servicemiljö för elektroniskt arbete och nätverksbygge)
den nationella Haka-ORCID-sammankopplingstjänsten

De främsta internationella tjänsterna

Förläggare:

Springer
The Royal Society
PLOS
Oxford University Press

Referensdatabaser:

CrossRef
Scopus
Web of Science

Finansiärer:

Wellcome Trust
Vetenskapsrådet

Andra tjänster:

DataCite