Förläggare

 Vetenskapliga förläggare

Hur kan mottagningen och hanteringen av manuskript göras lättare? Varför finns det flera poster om samma författare i databaserna och hur kan man skilja författarna från varandra på ett tillförlitligt sätt? Hur kan författarsökningen preciseras och förbättras? Var hittar man den bästa granskaren i olika situationer?

Det här är välbekanta problem för vetenskapliga förläggare. Upprätthållandet av författardatabaser kräver fortlöpande arbete, men databaserna behövs för att hålla reda på författarens publikationshistorik och göra namnsökningar med hög precision samt för att hitta och administrera lämpliga granskare. Utan uppgifter som specificerar författarna är det ofta nödvändigt att precisera uppgifterna manuellt, så att författarna blir sammankopplade med de rätta artiklarna.

ORCID-systemet kopplar samman forskarna och deras arbete. Uppgifterna kan användas centraliserat. Tack vare det kan forskare och förläggare hantera publiceringen av forskningsresultat effektivare än tidigare. ORCID-id specificerar varje författare unikt och kopplar dem till tillförlitliga och uppdaterade uppgifter om deras forskningsprestationer. Detta gör det lättare att följa upp deras forskning.

ORCID-id kan användas på följande sätt i förläggarens system:

Sändning av manuskriptet

  • Författaren identifierar sig med sin ORCID-id eller skapar en ny användar-id som använder ORCID-id som en unik identifierare. Förläggarens system hämtar automatiskt författarens namn- och kontaktinformation och affiliering från författarens ORCID-konto.

Referentgranskning

  • Förläggaren använder ORCID-id för att studera granskarnas publikationshistorik. Granskarna identifierar sig med ORCID-id eller skapar en ny användar-id, som använder ORCID-id som en unik identifierare.

Publicering av ett färdigt arbete

  • Författarens ORCID-id fogas till metadatan för den artikel som ska publiceras. Författarsökningar som baseras på id:n fungerar snabbare och ger mer exakta resultat.
  • Om författaren tillåter det, matar förläggarens system uppgifter om den nya publikationen till författarens ORCID-konto. Det är möjligt att mata in uppgift om en utförd granskning till granskarens ORCID-konto (kommande egenskap).

ORCID-id hjälper förläggare att

  • identifiera författare och granskare på ett tillförlitligt sätt
  • förenkla mottagningen och hanteringen av manuskript
  • hitta lämpliga granskare snabbt
  • göra författarsökningar snabbare och exaktare
  • göra det lättare att hitta forskningsresultat och vetenskapliga artiklar.