Forskaren

ThinkstockPhotos-477294293-72px

Ära och heder till den som hedras bör

Har bytt namn under din akademiska karriär eller har det hänt att någon som har samma namn fått äran för ditt arbete? Är du trött på att mata in samma uppgifter om och om igen när du ska publicera ett artikelmanuskript, ansöka om finansiering eller börja i en ny organisation?

Den internationella forskar-id ORCID (Open Researcher and Contributor ID) erbjuder dig en permanent och unik digital id. Den är en nummerserie med vilken du kan särskilja dig från alla andra forskare. Det finns redan ca. 4 miljoner ORCID-id i världen.

ORCID-id

  • förhindrar förväxlingar som orsakas av namnbyte, forskare med samma namn eller olika sätt att skriva namnet
  • gör det möjligt att automatiskt länka dina forskningsprestationer med varandra
  • minskar i framtiden behovet av att mata in person- och publikationsuppgifter flera gånger i olika system

Möjligheterna att använda ORCID-id blir bättre i takt med att systemet blir bättre känt och får allt större spridning bland forskarna..

Exempel på användningen av ORCID-id

ORCID-id för författaren till en publikation följer med publikationens uppgifter från förläggaren till referensdatabaserna på internet. Efter detta är det lätt att spåra forskarens publikationer och flytta uppgifterna automatiskt till andra tjänster till exempel vid universitet. Id ska läggas till publikationen när manuskriptet ska skickas.

ORCID-id kan också länkas till andra forskar-id. Detta görs i ORCID-tjänsten. Då blir det möjligt att automatiskt flytta publikationer från referensdatabaser (Web of Science, Scopus…) till forskarens ORCID-profil.

Vid referentgranskning av publikationen kan förläggarna med personens/forskarens tillstånd foga en anteckning om den utförda referentkontrollen i hans eller hennes ORCID-profil.

ORCID-id är en signatur, som är ett viktigt element vid publicering på webben, till exempel på webbplatser, bloggar, de sociala medierna, i forskarens meritförteckning och i hans eller hennes e-postsignatur.

Vid ansökning av forskningsfinansiering kräver Vetenskapsrådet i Sverige och WellcomeTrust i Storbritannien att de sökande använder ORCID-id. Det här gör det bland annat enklare att foga CV-uppgifter till finansieringsansökningar.

Du äger dina uppgifter även i fortsättningen

Du äger alltid dina egna uppgifter i ORCID-systemet. Du bestämmer själv vilka uppgifter som är offentliga och vilka uppgifter som delas med betrodda organisationer som du som forskare utser själv. En betrodd organisation kan vara till exempel ditt nuvarande universitet eller en förläggare för vilken du gör referentgranskningar.

Läs mera