Forskningsorganisationer

students_library_laptop_thinkstock_163651738-72px

ORCID HJÄLPER ORGANISATIONEN ATT IDENTIFIERA SINA EGNA FORSKARE

ORCID-ID GER HÖGSKOLOR OCH ANDRA FORSKNINGSORGANISATIONER FÖLJANDE FÖRDELAR

  • den arbetstid som forskaren måste lägga ned på administrativt arbete minskar
  • det blir lättare att identifiera de egna forskarna och samla in information om dem från olika tjänster
  • forskarens id kan förmedlas till forskarens hemorganisation till exempel genom organisationens egna forskningsdatasystem eller via en nationell sammankopplingstjänst.

GENOM ATT INFÖRA ORCID-ID KAN ORGANISATIONEN FÖRBÄTTRA

  • hanteringen av informationen om personalens forskning
  • uppföljningen och utvärderingen av publikationsverksamheten
  • kompatibiliteten mellan organisationens egna datasystem och andra datasystem
  • tillförlitligheten av offentliga uppgifter
  • apporteringen om forskningsverksamheten

STÖD FÖR INFÖRANDET AV ORCID

Undervisnings- och kulturministeriet främjar införandet av ORCID forskar-id i Finland centralt via CSC – IT-centret för vetenskap. CSC erbjuder organisationer stöd för införande av id bland annat genom att producera kommunikations- och marknadsföringsmaterial av olika slag, webbplatser och evenemang som ställs till organisationens förfogande.

CSC bidrar också genom att förverkliga en avgiftsfri nationell tjänst där forskaren koppla sin egen ORCID-id till forskningsorganisationen genom att koppla den till en Haka-id eller någon annan id. Tjänsten är avgiftsfri för organisationen, men införandet av den kräver en del arbetsinsatser i organisationen.

  • läs mer om den nationella sammankopplingstjänsten

En nationell ORCID-samarbetsgrupp har grundats för att främja införandet av id.

ORCID-ID OCH INFORMATIONSSÄKERHETEN

Eftersom organisationen ORCID är registrerad i USA är det problematiskt med tanke på personuppgiftslagen om till exempel en arbetsgivare skapar ORCID-id åt sina anställda eller bestämmer att ORCID-id är obligatorisk för alla forskare. I Finland rekommenderas det därför att forskaren skapar sin id själv och att åtgärden är frivillig. Då medför personuppgiftslagen inga egentliga hinder för ibruktagandet av ORCID-id.

ORCID samlar inte in känslig information om forskare och de flesta uppgifterna som ORCID samlar in är offentliga. Personens namn och ORCID-id visas i personens offentliga profil och vem som helst kan ladda ned databasen med de offentliga uppgifterna i ORCID från webben. De minimiuppgifter som ORCID förutsätter, dvs. personens namn och e-postadress, är i allmänhet offentligt tillgängliga också i forskarens vetenskapliga publikationer.

Om forskaren så vill, kan han eller hon också spara andra uppgifter om sig själv och sin forskningsverksamhet i ORCID, till exempel andra namn, fritt formulerad beskrivning, information om affiliationer, publikationer, examina. Även dessa uppgifter är ofta redan offentliga i andra källor. Till exempel uppgifter om författare till vetenskapliga publikationer med affiliationer och e-postadresser sparas i olika referensdatabaser (t.ex. Web of Science, Scopus, PubMed, biblioteksdatabaser, Google Scholar), där vem som helst kan avgiftsfritt eller mot betalning få en täckande lista över publikationernas författare jämte deras uppgifter. Inom de flesta discipliner är det väsentligt för forskarnas meritering att de får synlighet för sina publikationer, och detta är en grundläggande förutsättning för forskningsarbetet.

Riskerna i anslutning till dataskyddet och användningen av ORCID beskrivs mer i detalj i denna utredning (införandet av ORCID-id i Finland).

MEDLEMSKAPET OCH GRUNDANDE AV ETT NATIONELLT ORCID-KONSORTIUM

ORCID erbjuder ett avgiftsbelagt medlemskap för enskilda organisationer och för konsortier som består av flera organisationer. I Finland samordnar CSC ett konsortiemedlemskap (gruppmedlemskap), som alla intresserade organisationer i Finland kan ansluta sig till. Enskilda organisationer kan gå med i ORCID också själva, utan att de blir medlemmar i konsortiet, men medlemskapet via konsortiet är ett förmånligare alternativ för organisationen.