Kontaktinformation

Allmänna frågor som gäller medlemskap och sammankopplingstjänsten

• orcid-info (at) csc.fi

Den nationella ORCID-samarbetsgruppen

Samarbetsgruppens mål är att göra ORCID-systemet bättre känt och att främja samarbetet mellan olika aktörer och intressentgrupper i Finland.

Gruppens uppgifter är att
• dela erfarenheter av implementering av forskar-id
• diskutera frågor som gäller gruppmedlemskapet och utvecklingen av sammankopplingstjänsten
• förmedla information om ORCIDs internationella och nationella utveckling bland annat på denna webbplats.

• Samarbetsgruppens ordförande är Aija Kaitera (Helsingfors universitet), aija.kaitera (at) helsinki.fi och dess sekreterare är Anne Björklund (CSC), anne.bjorklund (at) csc.fi

• Mer information om samarbetsgruppens verksamhet och medlemsanmälningar till arbetsgruppen.