Medlemskapet i ORCID

Fördelar med att vara medlem

ORCID erbjuder ett avgiftsbelagt medlemskap för enskilda organisationer och för konsortier som består av flera organisationer. I slutet av hösten 2015 ingick CSC avtal med ORCID om s.k. organisationsmedlemskap på premiumnivå. Det följande steget är att medlemskapet utvidgas till ett konsortiemedlemskap (gruppmedlemskap), som alla intresserade organisationer i Finland kan ansluta sig till. Enskilda organisationer kan gå med i ORCID också själva, utan att de blir medlemmar i konsortiet, men medlemskapet via konsortiet är ett förmånligare alternativ för organisationen.

Fördelar med att vara organisationsmedlem

ORCID-medlemskapet ger fördelar i synnerhet för sådana organisationer som vill koppla forskar-id:n till sina egna datasystem och utveckla tjänster för forskare. Medlemskapet ger bland annat följande fördelar:

 • medlemsorganisationerna får tillgång till ett tekniskt gränssnitt (Member API) som de kan använda för att koppla ORCID till datasystem av olika slag (t.ex. forskningsdatasystem, publikationsarkiv, tjänster för forskningsunderlag, bibliotekssystem, användaradministration)
 • vissa forskningsdatasystem (Pure, Converis) erbjuder medlemsorganisationerna extra funktioner – till exempel skapande av ORCID-id:n via forskningsdatasystemet, överföring av uppgifter mellan forskarens ORCID-profil och forskningsdatasystemet
 • forskaren kan ge medlemsorganisationen tillstånd att skapa en ORCID-id för honom eller henne
 • forskaren kan ge medlemsorganisationen tillstånd att hämta sina icke-offentliga uppgifter från ORCID-systemet
 • forskaren kan ge medlemsorganisationen tillstånd att uppdatera sin ORCID-profil (till exempel att publikationsuppgifter uppdateras automatiskt från organisationens forskningsdatasystem)
 • organisationen får teknisk support av ORCID för systemintegration.

Egenskaper som erhålls utan medlemskap

Vissa egenskaper i ORCID-systemet kan användas avgiftsfritt även utan att man är medlem, till exempel:

 • forskare kan själva skapa sig ett id, uppdatera sina uppgifter i ORCID-tjänsten och administrera offentligheten av sina egna uppgifter
 • en organisation kan läsa alla forskares offentliga uppgifter i ORCID-registret
 • ORCID erbjuder ett öppet gränssnitt (API) där man kan hämta offentlig data
 • organisationer kan öka kunskaperna om ORCID bland sina egna forskare genom att använda färdigt kommunikationsmaterial
 • organisationen kan använda den nationella sammankopplingstjänsten som CSC tagit fram, där forskaren förmedlar sin ORCID-id till organisationen genom att koppla den samman med en Haka-id eller någon annan id.

Fördelar med att vara konsortiemedlem

Ett gruppmedlemskap, dvs. ett konsortiemedlemskap, är förmånligare för de organisationer som är medlemmar i konsortiet då minst fem organisationer går med i konsortiet. I Finlands nationella konsortiemedlemskap utför CSC på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet det arbete som förknippas med ingåendet av avtal och samordning av konsortiet. Utöver de övriga fördelarna erbjuder ORCID konsortierna även teknisk support samt bl.a. en elektronisk kommunikationsplattform för samarbetet mellan organisationerna.

Kostnader

I ett konsortium betalar varje organisation sin medlemsavgift själv. Årsavgiften beror på antalet organisationer som går med i konsortiet och fastställs enligt vidstående tabell:

 

  Medlemsavgift per år/organisation*
  Enskild organisation Gruppmedlemskap (5–9 organisationer) Gruppmedlemskap (10–19 organisationer) Gruppmedlemskap (20–29 organisationer)
Basic** 4 000 USD
Premium**        
Stora organisationer (omsättning/år > 200 milj. USD) 20 000 USD  

6 000 USD

 

5 000 USD

 

4 000 USD

Övriga organisationer 8 000 USD      

 ORCID-medlemsavgifter

*) Medlemsavgifterna i denna tabell har beräknats utifrån priserna för non profit-organisationer, som är 20 % förmånligare än normala medlemsavgifter.

**) Basic-medlemsavgiften ger rätt att använda ett öppet gränssnitt (Member-API) i ett datasystem.

**) Premium-medlemsavgiften ger rätt att använda ett öppet gränssnitt (Member-API) i fem datasystem. Den erbjuder också en snabbare förbindelse och bättre teknisk support av ORCID. Mer ingående prissättningsgrunder finns på ORCIDs webbplats:  http://orcid.org/about/membership

Nationella ORCID-konsortier i andra länder

Även många andra länder har skaffat ett nationellt ORCID-konsortiemedlemskap, bl.a.

 • Danmark
 • Italien
 • Australien
 • Storbritannien