Om denna webbplats

  • Den här webbplatsen är inte ORCID-organisationens webbplats. Den finns på adressen orcid.org
  • CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy (CSC – IT-centret för vetenskap) har grundat den här webbplatsen på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet för att främja införandet av forskar-id:n ORCID i Finland.
  • Den här webbplatsen erbjuder information om ibruktagandet av ORCID-id:n för forskare, högskolor, andra forskningsorganisationer och serviceleverantörer.
  • Innehållet på webbplatsen produceras i samarbete med den nationella ORCID-samarbetsgruppen.

 

csc