ORCID

ORCID (Open Researcher & Contributor ID) är ett internationellt register över unika forskar-id:n som har som syfte att lösa problemet med forskare med lika eller liknande namn, och som ska underlätta forskningskommunikation och återanvändning av data mellan olika system. ORCID registret drivs av en icke-vinstdrivande internationell organisation. Läs mer om ORCID.

orcid_128x128

ORCID® is a registered trademark and the ORCID logo and iD icon are trademarks of ORCID, Inc.