Tjänst för länkning

Den nationella sammankopplingstjänsten

Genomförande av sammankopplingstjänsten

Undervisnings- och kulturministeriet fördelar resurserna till den nationella sammankopplingstjänsten, som genomförs av CSC. I sammankopplingstjänsten kan forskaren koppla sin personliga ORCID-id till en forskningsorganisation. Varje organisation kan själv beroende på sin systemarkitektur välja det lämpligaste alternativet för koppling av id:n. Organisationen kan göra detta med sammankopplingstjänsten eller till exempel med sitt eget forskningsdatasystem.

Funktionalitet

Sammankopplingstjänsten skickar användarens ORCID-id till organisationens eget IdM-system så att organisationen kan använda det i sina egna system och vidarebefordra det vid inloggning. Varje organisation behöver inte skapa en egen implementering för att koppla sitt system till ORCID API. Även de tjänster som organisationen använder (SP – Service Provider) får fördelar genom att de kan använda ORCID-id:n direkt i anslutning till inloggningen i Haka utan att nya integreringar behövs.

Implementeringen av gränsytan från sammankopplingstjänsten till organisationens IdM-system skräddarsys för organisationen när den ansluter sig som pilotanvändare.

Är din organisation intresserad av att testa sammankopplingstjänsten som pilotanvändare?

Sammankopplingstjänsten är i ett utvecklingsskede och CSC söker som bäst organisationer som är intresserade av att testa den. Om din organisation vill vara med, ta kontakt per e-post:

Tidtabell

Den nationella ORCID-samarbetsgruppens möte 1/2015 slog fast att den målsatta tidtabellen för starten för de första pilotprojekten är april 2016..

Testversion

För tjänsten finns en testversion där autentiseringen sker till Orcid Sandbox och Hakas testmiljö. Testversionen kan testas på adressen: https://orcid-connect01.csc.fi. Tjänsten har ännu inte fått sitt slutliga namn och därför ger den tills vidare en certifikatvarning. Du kan skapa en egen id för att testa Orcid Sandbox. Som e-postadress godkänner Sandbox endast e-postadresser som slutar med @mailinator.com, som kan användas i tjänsten Mailinator. Du kan vid behov fråga efter en användar-id till Hakas testmiljö på adressen: haka (at) csc.fi

Utvecklingsprojektet

Källkoden för sammankopplingstjänstens utvecklingsskede finns på projektets webbsida.

Ytterligare uppgifter